یکشنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۸

مصاحبه فيس بوک اتحاد جمهوری خواهان ايران با جمشيد اسدی در مورد جنبش مردم، حاکميت جمهوری اسلامی و نقش رهبری


http://soundcloud. com/user4167613/ rec-31-dec- 2009-14-06- 01

هیچ نظری موجود نیست: