یکشنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۸


زير گرفتن مردم در تظاهرات عاشورا 1388 توسط خودروی نيروهای انتظامی


http://www.youtube.com/watch?v=_pG7wEQAuUU

هیچ نظری موجود نیست: