یکشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۹

کاهش درآمدهای نفتی و آیندۀ اقتصادی ایران


کاهش درآمدهای نفتی و آیندۀ اقتصادی ایران
Created 2010-04-16 17:06
نوشتۀ ناصر اعتمادی Radio RFI - France
ایران
به گمان جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس، مشکلات دولت ایران در صدور نفت و نیز در وارد کردن بنزین مورد نیاز خود کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت که در کنار رکود تورمی و تحریم های مالی بین المللی بر دامنۀ فقر و بیکاری در این کشور خواهد افزود
گزارش ها حاکی است که ایران در نبود خریداران کافی ناگزیر از انبارکردن میلیون ها بشکه نفت خام خود است و نخست وزیر مالزی نیز تأئید کرده که صدور بنزین به جمهوری اسلامی را متوقف کرده است. 
نبود خریداران کافی برای نفت ایران یا کمبود بنزین وارداتی حکومت این کشور را با چه مشکلاتی روبرو خواهد ساخت؟
جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس در پاسخ به این سئوال می گوید :
جمشید اسدی : این داده ها اقتصاد ایران را با مشکلات بسیار روبرو می سازد. اینکه نفت کش های ایران در بنادر این کشور مانده اند و محموله های خود را به مقصد نمی رسانند قابل مقایسه است با آنچه درست پیش از انقلاب اسلامی روی داد که طی آن کشتی های باری غربی در بنادر ایران پهلو می گرفتند و نمی توانستند محموله های خود را تخلیه کنند.
اما، مهمترین مشکلی که کاهش صدورنفت خام ایران به وجود می آورد کاهش درآمدهای این کشور است و کاهش درآمدهای نفتی، آنهم در وضعیت رکود تورمی که ایران با آن روبروست به منزلۀ وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور است. 
آنچه مسلم است این است که مشکلات ایران برای صدور نفت و رویارویی اش با معضل واردات بنزین نشانه های خبردهندۀ تحریم های بین المللی تازه ای است که احتمالاً علیه این کشور به تصویب خواهند رسید. حتا اگر این تحریم ها شامل نفت و گاز ایران نشوند، تحریم های مالی و بانکی موجود، جمهوری اسلامی را در همین عرصه با گرفتاری های تازه روبرو می سازد. هم اکنون شبکه های بین المللی مالی و بانکی جمهوری اسلامی را تحت فشار گذاشته اند و معاملات با ایران عملاً ممنوع است و در نتیجه حتا اگر نفت و گاز ایران هدف تحریم قرار نگیرند دولت تهران برای دریافت دلارهای نفتی اش با مشکل روبرو خواهد شد. 
در شرایطی که اقتصاد ایران به طور همزمان با رکود و تورم روبروست و فضای کسب و کار در این کشور و به ویژه به دلیل فرادستی نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران بی رونق است حذف همزمان یارانه ها به گفتۀ نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تورم کشور را بین ٣٠ تا ٥٠٪ افزایش خواهد داد. بنابراین، با وضعیتی روبرو خواهیم شد که در آن بخش بیشتری از مردم فاقد کار و درآمد خواهند بود و قیمت ها به طرز سرسام آوری افزایش خواهند یافت. 

هیچ نظری موجود نیست: