سه‌شنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۹۲

گاه شماری برای مقاومت مدنی در روزهای پيش رو!


گاه شماری برای مقاومت مدنی در روزهای پيش رو!
دوشنبه 13 فروردين ماه 1391، 1 آوريل 2013
جمشيد اسدی
Assadi3000@yahoo.com

نوروزتان پيروز!
باشد که سال پيش رو، سال سربلندی ايران و تن درستی دوستان باشد.
نوشته ی اين بار، جدا از نوشته های پيش، تحليلی نيست و بلکه پيشنهادی است. برای آن که سال 1392، سال مقاومت مدنی باشد، می توان از مناسبت هر روز بهره برد و جنبشی بر پا کرد ـ حالا به هر نسبتی. اين گونه کار هزينه را برای کوشندگان فروخواهد کاست. چون کمتر می توان بر کسی ايراد گرفت که چرا در روز سعدی، نشست بزرگداشت سعدی برگزار کرده است. اما در همين نشست می توان مثلا بر شعر بلند آوازه او "بنی آدم اعضای يکديگرند \\\\ که در آفرينش ز يک گوهرند"  تاکيد گذارد و آن را بزرگ کرد و نتيجه ها گرفت. يا مثلا روز کورش را برپاداشت و يا حتی به مناسبتی ديگر به پايکوبی پرداخت.
روشن است که نويسنده جز ارايه طرحی کلی و عمومی نمی تواند و نمی داند. اما خواننده ای که ايده اين پيشنهاد را می گيرد می تواند ابتکار عمل را به دست گيرد، طرحی نو در اندازد و شوری بپا فکند.
خود اين گاه شمار را نيز می توان تکميل و بلکه اصلاح کرد. ای بسا مناسبت ها که از قلم افتاده اند و يا روزهايی که به نادرست در تقويم آمده اند. همه اين ها می توان با هشدار و پيشنهاد درست کرد. نويسنده چشم انتظارِ هشدار و پيشنهاد شماست. اما اين ها دليل آن نمی شود که با همين که هست آغاز به کار و ابتکار نکنيم.
به پيش!
کارهای شدنی
روز ...
تاريخ خورشيدی (تاريخ ميلادی)

نوروز
1 فروردين (21 مارس)

جهانی آب
2 فروردين (22 مارس)

جهانی هواشناسی
3 فروردين (23 مارس)

درگذشت عبدالحسين سپنتا از پيشگامان سينمای ايران
8 فروردين (28 مارس)

جهانی کتاب کودک
14 فروردين (3 آوريل)

انتشار حکم تحريم تنباکو
16 فروردين (5 آوريل)

جهانی بهداشت
18 فروردين (7 آوريل)

خودکشی صادق هدايت
22 فروردين (11 آوريل)

عطار نيشابوری
25 فروردين (14 آوريل)

بزرگداشت سعدی
1 ارديبهشت (21 آوريل)

آغاز نخست وزيری دکتر مصدق
7 ارديبهشت (27 آوريل)

اعزام نخستين دانشجويان ايرانی به اروپا به دستور عباس ميرزا
8 ارديبهشت (28 آوريل )

جهانی کار
11 ارديبهشت (1 مه)

جهانی ماما و ميدان بهار
15 ارديبهشت (5 مه)

جهانی صليب سرخ و هلال احمر
18 ارديبهشت (8 مه)

لغو امتياز تنباکو به فتوای ميرزا حسن شيرازی
23 ارديبهشت (13 مه)

فردوسی
25 ارديبهشت (15 مه)

بزرگداشت خيام و جهانی موزه و ميراث فرهنگی
28 ارديبهشت (18 مه)

زاد روز محمد مصدق
29 ارديبهشت (19 مه)

ملاصدرا
1 خرداد (22 مه)

آزادی خرمشهر
3 خرداد (24 مه)

جشن خردادگان (جشن سوسن)
6 خرداد (27 مه)

انتشار روزنامه صور اسرافيل ( صور اسرافيل و دهخدا)
9 خرداد (30 مه)

جهانی بدون دخانيات
10 خرداد (31 مه)

جهانی صنايع دستی
20 خرداد (10 ژوئن)

گل و گياه
24 خرداد (14 ژوئن)

جهانی بيابان زدايی
28 خرداد (18 ژوئن)

قانونگذاری اردشير بابکان نخستين پادشاه ساسانی
2 تير (23 ژوئن)

جشن تيرگان (تير انداختن آرش و روشن کردن مرز ايران با توران)
13 تير (4 ژوئيه)

فتح تهران به دست مشروطه خواهان به فرماندهی سردار اسعد
25 تير (16 ژوئيه)

پذيرش قطعنامه 598 شورای امنيت
27 تير (18 ژوئيه)

قيام مردم به پشتيبانی از دکتر مصدق
30 تير (21 ژوئيه)

کارآفرينی و آموزش های فنی و حرفه ای
6 مرداد (28 ژوئيه)

شيخ شهاب الدين سهروردی (شيخ اشراق)
8 مرداد (30 ژوئيه)

اهدای خون
9 مرداد (31 مرداد)

جهانی شير مادر
10 مرداد (1 اوت)

فرمان مشروطيت
14 مرداد (5 اوت)

ابوعلی سينا
23 مرداد (13 اوت)

بنيانگذاری سلسله اشکانيان از سوی ارشک اول
6 شهريور (28 اوت)

صنعت چاپ
11 شهريور (2 سپتامبر)

تعاون – ابوريحان بيرونی
13 شهريور (4 سپتامبر)

سينما
21 شهريور (12 سپتامبر)

استاد شهريار
27 شهريور (18 سپتامبر)

گفت و گوی تمدن ها
30 شهريور (21 سپتامبر)

جهانی جهانگردی
5 مهر (27 سپتامبر)

مولوی – جهانی دريانوردی
8 مهر (30 سپتامبر)

جهانی سالمندان و قالی شويان در مشهد اردهال
9 مهر (1 اکتبر)

تاجگذاری داريوش بزرگ
10 مهر (2 اکتبر)

دامپزشکی
14 مهر (6 اکتبر)

جهانی کودک و جشن مهرگان (بر تخت نشستن فريدون)
16 مهر (8 اکتبر)

جهانی پست
17 مهر (9 اکتبر)

حافظ
20 مهر (12 اکتبر)

جشن رام روز (پيروزی فريدون بر ضحاک)
21 مهر (13 اکتبر)

جهانی استاندارد و آغاز شاهنشاهی کوروش بزرگ
22 مهر (14 اکتبر)

جهانی نابينايان
23 مهر (15 اکتبر)

جهنی غذا
24 مهر (16 اکتبر)

تربيت بدنی
26 مهر (18 اکتبر)

تأسيس سازمان ملل متحد
3 آبان (24 اکتبر)

اشغال سفارت آمريکا
13 آبان (4 نوامبر)

زاد رو زنيما يوشيج (علی اسفندياری)
21 آبان (12 نوامبر)

کتاب و کتاب خوانی
24 آبان (15 نوامبر)

شيخ مفيد
9 آذر (30نوامبر)

جهانی معلولان
12 آذر (3 دسامبر)

جهانی هواپيمايی - دانشجو
16 آذر (7 دسامبر)

پژوهش
25 آذر (16 دسامبر)

شب يلدا
30 آذر (21 دسامبر)

ميلاد حضرت مسيح
4 دی (25 دسامبر)

زاد روز فروغ فرخزاد
13 دی (3 ژانويه)

شهادت اميرکبيرو جشن ميان سال سرد (پنج روزه)
20 دی (10 ژانويه)

جشن بهمن گان
2 بهمن (22 ژانويه)

بازگشت آيت الله خمينی به ايران
12 بهمن (1 فوريه)

جشن ميانه زمستان
15 بهمن (4 فوريه)

پيروزی انقلاب اسلامی
22 بهمن (11 فوريه)

حمايت از مصرف کننده
9 اسفند (28 فوريه)

سيد جمال الدين اسد آبادی
18 اسفند (9 مارس)

آغاز به کار نيروی هوايی ايران با هفت هواپيما
20 اسفند (10 مارس)

پروين اعتصامی
25 اسفند (16 مارس)

ملی شدن صنعت نفت
29 اسفند (20 مارس)هیچ نظری موجود نیست: